Nhập nơi bạn muốn nhận hàng
Hãy để Co.op Online phục vụ bạn tốt hơn!
Cart
0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Quy Chế HĐ Sàn TMĐT

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COOP ONLINE

1. Website https://coopmart.vn do Công ty Cổ phần Coop Online là đơn vị chủ quản, cung cấp và vận hành dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử đến các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giới thiệu, xúc tiến quảng bá và mua bán hàng hóa hợp pháp trực tuyến tại Việt Nam. Sàn Giao Dịch Thương mại Điện tử Coopmart.vn hoạt động nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam (Sau đây gọi chung là “Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn”; “Coopmart.vn”; “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

2.  Bản Quy chế này áp dụng bắt buộc đối với các Thành viên tham gia Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn có trách nhiệm thực hiện tuân thủ nội dung Quy chế này và quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

3.  Các điều khoản tại Bản Quy chế này có thể được chỉnh sửa và sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi, qua bất kỳ thiết bị di động nào, qua email hoặc điện thoại.  Bằng cách truy cập vào, xem qua và sử dụng website hay Ứng dụng của chúng tôi thông qua bất kỳ diễn đàn nào, tất cả Thành viên thừa nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ra dưới đây.

I.  QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Định Nghĩa

1.1. Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn là Website/Ứng dụng cung cấp dịch vụ giới thiệu, xúc tiến quảng bá và mua bán hàng hóa hợp pháp trực tuyến giữa các Thành viên của Sàn Giao dịch tại Việt Nam.

1.2. Sản phẩm giao dịch qua Sàn Giao dich TMĐT bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ giữa các Thành viên.  Không bao gồm Sản phẩm liệt kê chi tiết Điều 19 Quy chế này.

1.3. Thành viên là (i) các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để tự mình thực hiện giao dịch hoặc từ Người giám hộ; và (ii) thương nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

 

 • Bên Bán là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xúc tiến quảng bá, giới thiệu, và bán Sản phẩm sở hữu hợp pháp thông qua đăng ký Thành viên và tuân thủ nội dung Quy Chế này. Bên Bán theo đây cam kết đăng ký kinh doanh hợp pháp và tự chịu trách nhiệm tư cách sở hữu Sản phẩm theo quy định pháp luật;
 • Bên Mua là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua Sản phẩm hợp pháp từ Bên Bán thông qua đăng ký Thành viên và tuân thủ nội dung Quy chế này.
 • Đối tác Coopmart.vn là cá nhân/tổ chức kinh doanh dịch vụ/Sản phẩm hợp pháp, liên kết với Coopmart.vn, bao gồm nhưng không giới hạn các Đối tác Giao nhận, Đối tác trung gian thanh toán, Đối tác quảng bá xúc tiến … nhằm mục đích hỗ trợ một phần quy trình hoặc toàn bộ quy trình xúc tiến, quảng báo giới thiệu, hoặc mua bán Sản phẩm giữa các Thành viên. 
Điều 2. Nguyên Tắc Chung

Bằng việc thiết lập, đăng ký sử dụng Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn, Thành viên hiểu rõ và cam kết chấp nhận rằng:

2.1.  Các hoạt động quảng bá xúc tiến, mua bán Sản Phẩm thông qua Sàn Giao dịch được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các Bên, không trái với qui định của pháp luật, và theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Trong mọi trường hợp, Bên Bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bên Mua đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm cung cấp với tiêu chí bảo vệ lợi ích cao nhất cho Bên Mua – Người Tiêu dùng.

2.2.  Sản phẩm được đăng ký trên Sàn Giao dịch từ các Thành viên là hợp pháp, phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp Sản phẩm cấm kinh doanh, cấm quảng cáo, cấm lưu hành hoặc tương đương theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.3.  Thành viên đồng ý bảo đảm rằng những thông tin cung cấp là sự thật và chính xác, việc đăng ký sử dụng Coopmart.vn cho các mục đích hợp pháp. Khi sử dụng, Thành viên không gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, hoặc gây ra thiệt hại vật chất cho Coopmart.vn, Thành viên khác, các Đối tác Coopmart.vn hoặc bất kỳ Bên nào khác. Trong một số trường hợp Thành viên có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh quyền truy cập, và Thành viên đồng ý rằng Bạn có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng nếu từ chối cung cấp giấy tờ chứng minh.

2.4.  Coopmart.vn có thể sửa đổi, bổ sung các Quy chế này tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 05 (năm) ngày khi Coopmart.vn đăng tải các Điều khoản được cập nhật. Nếu Thành viên tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Coopmart.vn đồng nghĩa là Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi

II. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Điều 3. Quy Trình Giao Dịch Dành Cho Bên Bán

 

 • Bước 1:  Bên Bán đăng ký và đăng nhập vào tài khoản tại Coopmart.vn theo hướng dẫn chi tiết tại coopmart.vn.
 • Bước 2:  Bên Bán thực hiện đăng ký Sản phẩm và điền thông tin liên quan theo yêu cầu.
 • Bước 3:  Ban Quản trị Coopmart.vn kiểm duyệt và phản hồi Bên Bán trong thời gian [từ 03 đến 07 ngày làm việc]. Trường hợp Ban Quản trị từ chối sẽ nêu rõ lý do hoặc yêu cầu bổ sung thông tin liên quan (nếu có).
 • Bước 4:  Sau khi phê duyệt Sản phẩm và thông tin liên quan Bên Bán, Sản phẩm chính thức trưng bày tại Sàn Giao dịch TMĐT CoopOnline. Các Bên tiến hành giao dịch theo thông tin cam kết trưng bày chính thức.
Hướng dẫn chi tiết Phương Thức Đăng ký Bán Hàng liệt kê tại Coopmart.vn.

Điều 4. Quy Trình Giao Dịch Dành Cho Bên Mua
 • Bước 1:  Tìm theo nhu cầu và thông tin chi tiết Sản phẩm quan tâm.
 • Bước 2:  Nếu đồng ý Sản phẩm, lựa chọn thêm vào Đơn hàng và điền thông tin chi tiết về số lượng, chủng loại và các thông tin liên quan… Bên Mua có thể liên hệ với Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất qua thông tin liên hệ đăng tải để tìm hiểu về thêm thông tin Sản phẩm, dịch vụ hoặc liên hệ qua Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Coopmart.vn, Hotline: 1900 636 551 hoặc Email: info@viettaste.vn.
 • Bước 3:  Sau khi đã cập nhật Đơn hàng, Bên Mua có thể tiếp tục lựa chọn Sản phẩm khác trong Đơn hàng hoặc tiến hành lựa chọn phương thức thanh toán và giao nhận.
 • Bước 4:  Trước khi lựa chọn phương thức thanh toán và giao nhận, Bên Mua tiến hành đăng nhập nếu chưa đăng nhập từ đầu. Trường hợp Thành viên mới, Bên Mua tiến hành đăng ký và đăng nhập lần đầu.
 • Bước 5: Bên Mua lựa chọn phương thức giao nhận và thanh toán; và kiểm tra đơn hàng lần cuối.
 • Bước 6:  Bên Mua xác nhận Đơn hàng/chấp nhận giao dịch và nhận thông báo xác nhận Đơn hàng (Mã Đơn hàng) từ Coopmart.vn qua Email/SMS.
 • Bước 7:  Bên Mua có thể tra cứu tình trạng Đơn hàng sau khi chấp nhận giao dịch thông qua Mã Đơn hàng theo hướng dẫn chi tiết tại Coopmart.vn.
 • Bước 8:  Bên mua nhận Đơn hàng, hủy Đơn hàng, yêu cầu đổi trả và thực hiện thắc mắc, khiếu nại (nếu có).
Hướng dẫn chi tiết Hướng dẫn Đặt hàng liệt kê tại Coopmart.vn.

 

Điều 5. Xác nhận Đơn hàng


Sau khi tìm hiểu Sản phẩm quan tâm, lựa chọn phương thức giao dịch (thanh toán; giao nhận…) Bên mua đề nghị chấp thuận giao dịch Đơn hàng để Coopmart.vn gửi xác nhận Đơn hàng thành công/được chấp thuận thông qua Mã Đơn hàng được gửi vào Email/SMS của Bên Mua.

Điều 6. Giao Nhận Đơn hàng

6.1.  Coopmart.vn hoặc các Đối tác Giao nhận (của chúng tôi) thực hiện giao hàng trực tiếp trong phạm vi hệ thống siêu thị Co.op Mart gần nhất theo địa điểm giao nhận cung cấp từ Bạn, theo đây:

 

 • Khu vực nội thành: quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân; và
 • Khu vực ngoại thành: Huyện Nhà Bè.
6.2.  Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc Đơn hàng của Bạn được xác nhận thành công và chuyển trạng thái soạn hàng, cụ thể:

 

Loại hàng

Thời gian giao hàng

Bình thường

(Không cồng kềnh không lắp đặt)

 

 • Giao hàng trong ngày.
 • Xác nhận đơn hàng trước 16:00 thì giao trong ngày.
 • Xác nhận đơn hàng sau 16:00 thì giao trước 12:00 ngày tiếp theo.

Cồng kềnh có lắp đặt

Từ 1 - 2 ngày.

Dịch vụ e-voucher

Nhận mã sử dụng qua Email/SMS ngay sau khi thanh toán thành công.

Bạn có thể tra cứu tình trạng Đơn hàng thông qua Mã Đơn hàng tại coopmart.vn. 

6.3.  Bạn có thể lựa chọn thời điểm giao hàng với điều kiện thời gian yêu cầu giao hàng tối thiểu 04 (bốn) tiếng sau khi Đơn hàng xác nhận thành công. Coopmart.vn sẽ thông báo cho Bạn thời điểm giao hàng dự kiến, trong phạm vi pháp luật cho phép, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm, hoặc chi phí phát sinh đối với việc giao trễ Sản phẩm. Ngoài ra, Chúng tôi sẽ từ chối chịu trách nhiệm với tất cả các rủi ro đối với Sản phẩm đã được giao thành công. 

6.4.  Khi Sản phẩm được giao, Bạn sẽ ký nhận Sản phẩm với Đối tác Giao nhận. Bạn cần lưu ý tất cả Sản phẩm đều mang tiêu chuẩn chung của Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất được liệt kê chi tiết tại Sàn Giao dịch TMĐT CoopOnline. Trong trường hợp có lỗi kỹ thuật, khiếm khuyết hoặc hư hỏng xảy ra, Bạn vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Coopmart.vn, Hotline: 1900 636 551 hoặc Email: info@viettaste.vn.

6.5.  Tổng mức phí giao nhận bao gồm (i) phụ phí soạn hàng tương đương 2.500 VNĐ/đơn hàng và (ii) phụ phí giao nhận tương đương 7.500 VNĐ/đơn hàng nếu đơn hàng tổng giá trị từ dưới 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng).

Điều 7. Hủy Đơn Hàng

Đơn hàng có thể yêu cầu hủy khi:

7.1.  Đơn hàng trong trạng thái “Đang Xử lý” hoặc “Đang Soạn hàng”, Bên Mua yêu cầu và liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng theo Hotline: 1900 636 551 hoặc Email: info@viettaste.vn để cố gắng xử lý yêu cầu của Bạn sớm nhất có thể.

7.2.  Đơn hàng trong trạng thái “Đã soạn hàng”, “Đang Giao hàng”, Bên mua yêu cầu hủy khi chấp nhận thanh toán khoản phí hủy đơn hàng là 10.000 đồng Phí Giao dịch. Quy định này chỉ áp dụng Sản phẩm – Phi thực phẩm tươi sống.

7.3.  Trường hợp Sản phẩm có thể sẽ không còn có sẵn để được giao, Coopmart.vn sẽ thông báo hủy đơn hàng trong vòng 04 (bốn) giờ kể từ thời điểm xác nhận đơn hàng thông qua Email/SMS của Bạn; và hoàn trả đầy đủ bất kỳ khoản thanh toán nào mà Bạn đã trả trước vào tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ tương ứng của Bạn.

Hướng dẫn chi tiết Chính sách Hủy Đơn hàng tại Coopmart.vn. 

Điều 8. Đổi Trả Đơn hàng

 

Coopmart.vn áp dụng chính sách “Bảo vệ Người Tiêu dùng của Coopmart.vn”, theo đó tùy thuộc quy định bảo hành của từng Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất, Bạn yêu cầu đổi Sản phẩm thay thế hoặc hoàn trả tiền trong trường hợp:

 • Lỗi Sản Phẩm thuộc về Bên Bán/Nhà Cung cấp hoặc Đối tác Vận chuyển.
 • Sản phẩm không lỗi.

 

Coopmart.vn khuyến khích Bạn tham khảo chính sách đổi trả để đảm bảo Sản phẩm đủ điều kiện đổi trả được hướng dẫn chi tiết Chính sách Đổi Trả tại coopmart.vn.

Điều 9. Bảo hành Sản phẩm

Coopmart.vn thực hiện đúng những quy định và chính sách bảo hành của Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất dành cho Sản phẩm tương ứng mà Người tiêu dùng đã mua.

Về nguyên tắc, Sản phẩm được bảo hành khi đủ điều kiện sau:

 • Sản phẩm bị lỗi do Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất và vẫn còn thời hạn bảo hành;
 • Hóa đơn mua hàng, Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất; thông tin Bên Mua, địa chỉ, ngày mua… không chắp vá, bôi xóa, sửa chữa; và
 • Tem bảo hành/tem niêm phong của Sản phẩm từ Bên Bán/Nhà Cung cấp trên Sản phẩm còn nguyên vẹn.
Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành: 

 

 • Không đáp ứng một trong các điều kiện bảo hành hoặc không tuân thủ chính sách bảo hành từ Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất;
 • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi trong quá trình sử dụng sai quy cách từ Bạn sẽ không thuộc phạm vi bảo hành của Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất; hoặc
 • Bên Mua/Bạn tự ý can thiệp sửa chữa Sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất.

Quy Trình Bảo hành:

Bước 01. Sau khi đáp ứng đủ điều kiện bảo hành, Bạn vui lòng thực hiện:

 • Liên hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Nhà Cung cấp/Nhà Phân phối.
 • Liên hệ trực tiếp Bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng Coopmart.vn (hotline 1900 636 551), Bạn sẽ được hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp liên hệ Trung tâm Bảo hành của Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất; hoặc Coopmart.vn nhận Sản phẩm yêu cầu và chuyển trực tiếp Trung tâm Bảo hành.

Bước 02. Trung tâm Bảo hành hoặc đại diện Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất trực tiếp liên hệ và áp dụng chính sách bảo hành Sản phẩm dành cho Bạn hoặc từ chối với lý do cụ thể.

Bước 03. Nhận Sản phẩm sau khi bảo hành, hoặc Bạn có quyền khiếu nại, khiếu kiện Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất trong trường hợp bị từ chối bảo hành Sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành và không lý do chính đáng.        

 

Coopmart.vn cam kết hỗ trợ hướng dẫn Bạn thực hiện yêu cầu bảo hành đối với Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất, trong trường hợp cần thiết vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Coop Online theo thông tin hotline 1900 636 551.

Trong mọi trường hợp, Coopmart.vn và/hoặc Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra nếu Quý khách hàng không thực hiện theo hướng dẫn tại Chính sách này.

Hướng dẫn chi tiết Chính sách Bảo Hành tại coopmart.vn.

Điều 10. Hỗ Trợ Giải Quyết Khiếu Nại, Tranh chấp

10.1. Coopmart.vn tôn trọng thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của các Thành viên, đặc biệt Bên Mua/Người Tiêu dùng. 

 

10.2. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng hòa giải nguyên tắc đảm bảo quyền lợi Người Tiêu dùng.  Trong vòng 60 (sáu mươi) ngày, nếu thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

10.3. Các Thành viên cam kết giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại trên cơ sở khách quan, dựa trên điều khoản Quy chế này, nguyên tắc chính sách của Coopmart.vn và cam kết thỏa thuận và quy định pháp luật hiện hành, mọi thắc mắc hỗ trợ vui lòng liên hệ Coopmart.vn:

 • Tại website liên hệ: coopmart.vn.
 • Qua tổng đài hỗ trợ giải quyết khiếu nại: 1900 636 551.
 • Trực tiếp tại địa chỉ: info@viettaste.vn.

Điều 11.  Quy Trình Thanh Toán

Để hỗ trợ cho các Thành viên khi thanh toán, Coopmart.vn đưa ra các phương thức thanh toán linh hoạt, Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

11.1.  Thanh toán trực tiếp

Bên mua sẽ thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt cho nhân viên của Đối tác Giao nhận sau khi nhận hàng

11.2. Thanh toán online qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM nội địa (hiện tại Coopmart.vn đang quá trình xây dựng triển khai hình thức thanh toán này)

Hướng dẫn chi tiết Chính sách Thanh toán tại coopmart.vn.

III. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Điều 12.  Biện Pháp Quản lý và Kiểm Soát Thông Tin Thành Viên

 

12.1. Thành viên là Bên Mua khi tham gia vào Coopmart.vn phải đăng nhập đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết.  Các thông tin này phải được Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐT CoopOnline chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ.

12.2. Thành viên là Bên Bán phải đăng ký và cung cấp thông tin tư cách pháp lý và thông tin Sản phẩm đầy đủ trên mỗi tin bán hàng và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật sau khi Ban Quản lý Coopmart.vn phê duyệt.  Các thông tin này sẽ được Chúng tôi đưa vào dữ liệu quản lý và sử dụng việc thẩm định thông tin Bên Bán để bảo đảm rằng giao dịch được thực hiện thành công, và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh. Trong trường hợp cần thiết Ban Quản lý có quyền tạm ngưng, xóa tài khoản Bên Bán nếu đánh giá khả năng rủi ro khi tham gia giao dịch hoặc dựa vào đánh giá uy tín từ Bên Bán.

Điều 13.  Các Biện Pháp Khác

13.1. Quy trình xác nhận đơn hàng, xác nhận giao hàng thành công được Coopmart.vn gửi mã giao dịch trực tiếp theo thông tin đăng ký của Bạn qua Thư điện tử/SMS thông qua giao thức SSL (Secure Socket Layer) mục đích bảo vệ thông tin đăng ký giao dịch từ các Thành viên trên mạng Internet nhằm thiếp lập bảo đảm giao dịch an toàn theo trình tự: Xác thực – Mã hóa – Toàn vẹn dữ liệu.

13.2. Đối với giao dịch thanh toán online, Coopmart.vn kết hợp Đối tác Trung gian Thanh toán và Ngân hàng liên kết thanh toán sử dụng các giải pháp tối ưu và hiện đại nhất nhằm đảm bảo an toàn giao dịch bằng giải pháp xác thực mật khẩu OTP (One Time Password).

13.3. Coopmart.vn khuyến cáo Thành viên không nên đưa/chia sẻ/cung cấp thông tin chi tiết về việc tài khoản/thanh toán với bất kỳ ai, Coopmart.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi/giao dịch với Thành viên khác mà không thông qua Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn.
IV. BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 14. Bảo Mật Thông Tin

 

Coopmart.vn tôn trọng sự riêng tư tất cả Thành viên.  Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại coopmart.vn.  để hiểu rõ và truy cập Sàn Giao dịch TMĐT.

Điều 15. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Các quyền lợi về tài sản trí tuệ (bao gồm cả bản quyền) của những nội dung và thông tin cũng như tài liệu đăng tải Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn đều được sở hữu hợp pháp và duy nhất bởi Coopmart.vn, cụ thể:

 

 • 15.1. Coopmart.vn có quyền sở hữu độc quyền tất cả các quyền lợi, quyền hạn và lợi ích trong và đối với (tất cả quyền sở hữu trí tuệ của) toàn bộ giao diện và hoạt động (bao gồm cơ sở hạ tầng/dữ liệu) của Website/Ứng dụng nơi Dịch vụ được thực hiện (bao gồm các đánh giá của Thành viên/Bên thứ ba) và Bạn không được quyền sao chép, xuất bản, quảng cáo, tiếp thị, tích hợp, sử dụng, kết hợp hoặc xóa, tạo đường dẫn (liên kết/xâu chuỗi) sử dụng nội dung (bao gồm các nội dung được dịch đó và đánh giá của Thành viên/Bên thứ ba) hoặc nhãn hiệu/thương hiệu của chúng tôi mà không có sự cho phép chính thức bằng văn bản. 
 • 15.2. Bất cứ hình thức sử dụng bất hợp pháp hoặc các hành động hoặc hành vi được nhắc đến phần trên đều được cho là vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi (bao gồm bản quyền và quyền cơ sở hạ tầng/dữ liệu).
 • 15.3. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không đảm bảo và đại diện cho việc Bạn sử dụng tài liệu hiển thị trên các dịch vụ dẫn đến vi phạm quyền của Thành viên khác/Bên thứ ba không thuộc sở hữu của hoặc liên kết với chúng tôi.  Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi khi phát hiện có bất kỳ khiếu nại xâm phạm về bản quyền nhãn hiệu hàng hoá, hoặc các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.

V. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU VÀ CHẾ TÀI

Điều 16. Quản Lý Thông Tin Xấu Đối Với Thành Viên

16.1. Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Coopmart.vn. với:

 

 • Mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, vi phạm đạo đức, phong tục truyền thống hoặc động cơ chính trị phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin đến Sàn Giao dịch; 
 • Sử dụng dịch vụ nhằm thu lợi bất chính, khai thác lỗ hỏng, khiếm khuyết từ hệ thống Sàn Giao dịch hoặc từ Thành viên khác/Bên thứ ba;
 • Sử dụng dịch vụ vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường gây ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến Coopmart.vn hoặc Thành viên khác; và
 • Sử dụng dịch vụ với hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch, Thành viên khác hoặc Bên thứ ba dưới mọi hình thức bằng cách sử dụng tên đăng ký giả, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin gây mất uy tín cho Coopmart.vn, Thành viên khác hoặc Bên thứ ba.

16.2. Thành viên không được vi phạm tài sản sở hữu trí tuệ liệt kê tại Điều 15 Quy chế này; hoặc thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự nhằm cung cấp cho một Bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Coopmart.vn.

16.3. Thành viên cam kết tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và chịu mọi rủi ro về thông tin và hoạt động của mình. Bao gồm cả sự phụ thuộc của bất kỳ ai về chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy hoặc bất kỳ tiết lộ của Bạn về thông tin cung cấp. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đối với thông tin đăng tải hoặc hoạt động do Bên thứ ba thực hiện thì Bạn phải chịu tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nội dung đó.

 

Điều 17.  Vi Phạm Thông Tin Xấu

Ngoài việc áp dụng chế tài pháp luật dân sự, hình sự từ hành vi nêu tại Điều 16 phần trên, tùy theo mức độ vi phạm, Ban Quản trị Coopmart.vn thực hiện áp dụng chế tài theo đây:

 • Nhắc nhở cảnh cáo.
 • Tạm ngưng truy cập trong thời gian xác định.
 • Cấm truy cập vĩnh viễn và Bồi thường thiệt hại thực tế.

Ngoài ra Chúng tôi có quyền đánh giá mức độ vi phạm để chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức trong trường hợp Thành viên đã vi phạm hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu Quy Chế này. Bạn chấp thuận rằng việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không yêu cầu chúng tôi phải bồi thường, bồi hoàn hoặc trả bất kỳ phí tổn nào mà Bạn phải chịu khi truy cập sử dụng.

Điều 18.  Bồi Thường

Bằng việc chấp thuận các điều khoản Quy Chế này, Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi, các quản lý, thành viên, nhân viên, đại lý và các Đối tác của chúng tôi không bị ảnh hưởng từ và đối với tất cả các yêu cầu bồi thường, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm phí tổn cho luật sư) phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

 • Việc sử dụng các Sản Giao dịch TMĐT Coopmart.vn, hoặc vi phạm một trong Điều khoản này.
 • Việc vi phạm các quyền lợi của bất kỳ Thành viên khác hoặc Bên thứ ba nào.

Điều 19.  Sản phẩm Cấm Giao Dịch

Coopmart.vn từ chối đăng tải, quảng cáo, giao dịch các Sản phẩm: (i) Hàng hóa liên quan đến mục đích, ý định phi pháp, tội phạm hoặc tương đương; và (ii) Hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn được liệt kê theo đây:

 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.
 • Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm.
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Các loại pháo; Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng.
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái; Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinhthái.
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại; Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường.
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ.
 • Rượu các loại chưa có giấy phép lưu hành tại Việt Nam; hoặc
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu; vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu, lưu hành tại Việt Nam.

VI. TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH LỖI/RỦI RO

Điều 20. Cam Kết Chất Lượng Dịch Vụ

20.1. Coopmart.vn và Ban Quản trị cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ Sàn Giao dịch TMĐT. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi trực tiếp của Coopmart.vn, Coopmart.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Thành Viên.

 

20.2. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khác dẫn đến Thành Viên không thể tham gia giao dịch hoặc bị từ chối/sai lệch thông tin Sản phẩm… vui lòng thông báo kịp thời cho Ban Quản Trị Coopmart.vn qua Hotline: 1900 636 551 hoặc Email: info@viettaste.vn để khắc phục kịp thời.

Điều 21. Miễn Trừ Trách Nhiệm

 

 • Coopmart.vn được miễn trừ trách nhiệm và Thành viên đồng ý tự chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh khi rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến Bạn và không yêu cầu khiến nại, bồi hoàn, khởi kiện chúng tôi, khi:
 • Thành viên giao dịch không qua Sàn Giao dịch TMĐT; hoặc vi phạm, thực hiện không đúng/thiếu theo trình tự hướng dẫn của Coopmart.vn;
 • Lỗi do Bên thứ ba gây ra, hoặc các lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Coopmart.vn hoặc Ban Quản Trị trực tiếp gây ra; hoặc
 • Những rủi ro được xem là những trở ngại khách quan hoặc bất khả kháng theo quy định pháp luật hiện hành.

VII. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ BAN QUẢN LÝ COOPMART.VN

Điều 22. Quyền Hạn Ban Quản Lý Coopmart.vn

 • Coopmart.vn sẽ tiến hành cung cấp cho các Thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện đăng ký bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Coopmart.vn nêu ra;
 • Coopmart.vn điều hành, quản lý tất các hoạt động giao dịch từ các Thành viên tham gia; toàn quyền xem xét, kiểm tra các Thành viên đăng ký và giao dịch dưới tư cách Bên Bán; Bên Mua tuân thủ theo Quy chế này và quy định pháp luật hiện hành;
 • Coopmart.vn quyền từ chối, cảnh cáo, tạm ngưng, chấm dứt hoạt động từ các Thành viên theo đánh giá Coopmart.vn là vi phạm hoặc có khả năng vi phạm dẫn đến rủi ro thực tế hoặc có khả năng gây rủi ro đối với chúng tôi, các Thành viên khác, Bên thứ ba, hoặc lợi ích công cộng;
 • Coopmart.vn lên án hành động trái đạo đức kinh doanh hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản Xuất và cam kết hỗ trợ giải quyết khiếu nại, trung gian hòa giải về tranh chấp phát sinh giữa các Thành viên. Ngoài ra, Coopmart.vn quyền yêu cầu bồi hoàn, bồi thường, khởi kiện từ hành vi vi phạm Quy chế này hoặc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật từ các Thành viên; và
 • Các quyền hạn khác theo nội dung Quy chế này, các chính sách áp dụng Coopmart.vn và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 23. Nghĩa Vụ Ban Quản Lý Coopmart.vn

 • Coopmart.vn chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành website/ứng dụng Sàn Giao dịch TMĐT bao gồm: Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách vận hành phục vụ cho hoạt động giao dịch từ các Thành viên tham gia theo quy định pháp luật;
 • Coopmart.vn trách nhiệm triển khai và hợp tác với các Đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, vận hành và các công cụ tiện ích hiện đại nhằm phục vụ cho việc giao dịch của các Thành Viên tham gia;
 • Coopmart.vn hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ Sàn Giao dịch TMĐT cho các Thành viên tham gia.  Đảm bảo vận hành và chịu trách nhiệm trong việc công bố minh bạch, đăng tải thông tin cụ thể, trung thực từ Sản phẩm, thông tin Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản Xuất và các Đối tác của chúng tôi đến Bên Mua – Người Tiêu dùng;
 • Coopmart.vn có trách nhiệm duy trì vận hành của Sàn giao dịch TMĐT và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn. Trường hợp xảy ra các rủi ro khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... thì Sàn giao dịch TMĐT CoopOnline không phải chịu trách nhiệm liên đới; 
 • Coopmart.vn cam kết bồi thường cho Thành Viên nếu việc giao dịch dẫn đến rủi ro/thiệt hại thực tế cho Thành viên từ hành vi vi phạm trực tiếp của chúng tôi.  Trong trường hợp cần thiết, phụ thuộc ý chí tự nguyện của chúng tôi, Coopmart.vn có thể bồi hoàn cho các vi phạm đến Bên Mua từ hành vi vi phạm Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản xuất, sau khi thực hiện bồi thường cho Bên Mua, Coopmart.vn có quyền liên hệ và yêu cầu Bên vi phạm hoàn trả tương ứng;
 • Hỗ trợ và trung gian hòa giải để giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch giữa các Thành viên theo các quy trình xử lý công khai minh bạch và nguyên tắc ưu tiên bảo vệ Người Tiêu dùng; và
 • Các nghĩa vụ khác theo nội dung Quy chế này, các chính sách áp dụng CoopOnline và quy định pháp luật hiện hành.

VIII. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN

Điều 24. Quyền Hạn Thành Viên

 • Khi đăng ký trở thành Thành viên chính thức của Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn, Thành viên quyền tham gia giới thiệu, xúc tiến quảng bá và mua bán hợp pháp trực tuyến theo nội dung Quy chế này, chính sách hướng dẫn Coopmart.vn và quy định pháp luật hiện hành;
 • Thành viên được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tham gia Sàn Giao dịch hoặc các kiến nghị hỗ trợ khác từ Ban Quản trị Coopmart.vn qua Hotline: 1900 636 551 hoặc info@viettaste.vn;
 • Thành viên có quyền tham gia, đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Coopmart.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Ban Quản trị Coopmart.vn; 
 • Thành viên có quyền khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu bồi hoàn, bồi thường từ vi phạm của Coopmart.vn hoặc Thành viên khác khi tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch CoopOnline; và
 • Các quyền hạn khác theo nội dung Quy chế này, các chính sách áp dụng Coopmart.vn và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 25. Nghĩa Vụ Thành Viên

 • Thành viên tham gia Sản Giao dịch sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, ưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Coopmart.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình từ Bên thứ ba;
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch và những thông tin đang tải, trao đổi thảo luận, xác nhận mua bán tại Sàn Giao dịch là chính xác; và tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các Thành viên khác thông qua Sàn giao dịch TMĐT Coopmart.vn;
 • Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra hoặc thống kê. Tự tìm hiểu và tuân thủ điều khoản Quy chế này, chính sách hướng dẫn Coopmart.vn và, quy định pháp luật hiện hành về giao dịch TMĐT, vận chuyển, thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, pháp luật thuế và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia giao dịch tại Coopmart.vn;
 • Thành viên có trách nhiệm bồi hoàn, bồi thường thiệt hại và/hoặc gánh chịu chế tài khác trường hợp vi phạm nghĩa vụ ảnh hưởng trực tiếp đến Coopmart.vn và/hoặc các Thành viên khác; và
 • Các nghĩa vụ khác theo nội dung Quy chế này, các chính sách áp dụng Coopmart.vn và quy định pháp luật hiện hành.

IX. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Điều 26. Trao Đổi và Xác Nhận


Bằng cách thiết lập tài khoản và đăng ký Thành viên chính thức, để đáp ứng hoạt động hỗ trợ Thành viên hiệu quả, bảo mật và giảm thiểu rủi ro, hoặc cung cấp cho Bạn các chương trình liên kết, khuyến mãi, ưu đãi; hoặc cung cấp cho Bạn các hướng dẫn, chỉ dẫn tùy chọn trong quá trình truy cập, Thành viên đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi/đưa ra thông báo bằng phương thức: (i) Tin nhắn (SMS); và/hoặc thư điện tử đến địa chỉ email trong Tài khoản, (ii) hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được ghi trong Tài khoản của Bạn.

Điều 27. Tính Hiệu Lực

 

Quy chế này được đăng tải công khai tại Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn để cho mọi Thành viên tuân thủ thực thi.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017, và sẽ được chúng tôi cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi tham gia, giao dịch.

Điều 28. Tính Cam Kết

 

Thành viên tham gia Sàn Giao dịch TMĐT Coopmart.vn cam kết tuân thủ Quy Chế này, và các chính sách hướng dẫn Coopmart.vn hiện hành.
Mọi thắc mắc liên quan Bạn xin vui lòng liên hệ Coopmart.vn theo thông tin theo đây:
Trung Tâm Hỗ trợ khách hàng
Sàn giao dịch thương mại điện tử Coopmart.vn
Điện thoại: 1900 636 551
Email: info@viettaste.vn.
Địa chỉ https://coopmart.vn.